Strona Studentów Ochrony Środowiska

EDUKACJA

 

 

Na tej stronie zamieszczane będą wszystkie pomoce naukowe, które mają sprawić, aby nasze studiowanie było łatwiejsze... jeżeli więc jesteś w posiadaniu materiałów, które Twoim zdaniem powinny znaleźć się na tej stronie czym prędzej wyślij je do mnie, aby mogły służyć wszystkim.

Admin ;-)

 

 

 

 

 

bullet

        ROK II:

 

Semestr I Semestr II
bulletZAGROŻENIA CYWILIZACYJNE:
bulletwykład 1
bullet wykład 2- pojęcia
bulletkatastrofy
bulletzagrożenia
bullet zarządzanie kryzysowe
bulletbudynki - zanieczyszczenia
bullet monitoring środowiska
bulletREACH
bulletfundusze
bulletprojekty
bullet wskaźniki zrównoważonego rozwoju
bullet zaliczenie wykładu

 

bulletCHEMIA FIZYCZNA
bulletzagadnienia do egzaminu
bullet sprawozdania z laboratoriów
bullet sprawozdania z laboratoriów (od starszego rocznika)

 

bulletOCHRONA PRZYRODY
bullet zagadnienia na zaliczenie i do egzaminu

 

bulletHYDROBIOLOGIA
bullet strona internetowa: klucz do oznaczania makrofauny bezkręgowej

 

bulletGLEBOZNAWSTWO
bullet zagadnienia do egzaminu - opracowanie
bullet systematyka gleb

 
bulletBEZPIECZEŃSTWO ŚRODOWISKA PRACY
bulletmateriały z wykładów

 

bulletHYDROLOGIA

 

bulletCHEMIA ORGANICZNA - ćwiczenia:
bulletWstęp do ćwiczeń laboratoryjnych
bulletWymagania do ćwiczeń laboratoryjnych
bulletWzór dobrego sprawozdania
bullet Substytucja nukleofilowa
bulletSubstytucja elektrofilowa
bulletReakcje charakterystyczne amin i aminokwasów
bulletReakcje związków karbonylowych
bullet Reakcje charakterystyczne cukrowców

 
bullet Seminarium I (dr Agnieszka Jańczyk)
bullet Seminarium II - część 1
bullet Seminarium II - część 2
bullet Seminarium II - dodatek
bullet SLAJDY Z WYKŁADÓW

 
bulletJĘZYK ANGIELSKI
bulletprezentacja - materiały
bullet Substainable development (materiały dla grupy B1)

 

bulletMIKROBIOLOGIA
bullet Organizacja pracy - ćwiczenia

 

bulletANALIZA INSTRUMENTALNA
bullet wykłady (27.02 & 29.02)
bullet pytania do egzaminu
bullet egzamin - rysunki

 

bulletMEDYCZNE ASPEKTY TOKSYKOLOGII
bullet pytania do egzaminu

   

 

Ostatnia aktualizacja: 26.03.2008